Algemeen

Het PISA-onderzoek uit 2018 naar de leesvaardigheid van Nederlandse scholieren:

De site van de landelijke Leescoalitie:

Het Masterplan Basisvaardigheden van minister Wiersma, 12 mei 2022: een toelichting op deze Kamerbrief vind je op lezen.nl; een uitgebreidere analyse vind je op het blog van Mark Deckers

Het blog geletterdheidenschoolscuces van Erna van Koeven en Anneke Smits is een must voor iedereen die zich als professional bezighoudt met taal-, schrijf- of leesonderwijs. Inmiddels staan er tientallen artikelen op het lezenswaardige blog.

0-6 jaar

Over het hoe, wat, waarom van voorlezen aan jonge kinderen vind je heel veel informatie op Boekstart.nl. Ook in Deventer zijn op verschillende bibliotheeklocaties Boekstart-voorleesuurtjes, Zie hiervoor de agenda op de website van de Bibliotheek Deventer.

Om laaggeletterdheid te voorkomen en de taalontwikkeling bij kinderen te bevorderen is de VoorleesExpress opgericht. Ook in Deventer zijn er vrijwilligers die wekelijks voorlezen in een gezin. Meer informatie op de website van VoorleesExpress:

6-12 jaar

Er verschijnen aan de lopende band prachtige, nieuwe kinderboeken. Om op de hoogte te blijven kun je af en toe een kijkje nemen op de volgende websites:

Voor wie het moeilijk vindt om een boek te kiezen is de Belgische website boekenzoeker.be een uitkomst. Geef antwoord op een paar vragen en er volgt een passend leesadvies. Voor iedereen van 0 – 18 jaar die op zoek is naar een geschikt boek.

Op de basisschool kan het verschil gemaakt worden tussen lezer en niet-lezer. Alle bouwstenen die bijdragen aan een effectieve leesaanpak, staan beschreven op de nieuwe website lezeninhetpo.nl. De site is een initiatief van Stichting Lezen, SLO en Taalunie.

Hanneke Messelink, lid van de Deventer Leescoalitie en docent aan de pabo, heeft een website opgezet voor leerkrachten in het PO. Op deze site vind je heel veel kinderboekentips. Deze tips zijn in de vorm van recensies weergegeven. Verder kun je hier tips vinden voor leren lezen, boekpromotie in de klas, voorlezen in de klas én thuis. Tot slot vind je hier nog interviews, downloads, literatuurtips en gedachtespinsels van Hanneke.

Je weet pas wat je leest als je erover praat. Daarom maken we samen met kinderen podcastafleveringen over bijzondere boeken. Boeken die je aan het denken zetten en die zomaar je kijk op de wereld zouden kunnen veranderen. In elke aflevering staat een boek centraal dat ook heel geschikt is om voor te lezen aan groep 7/8. Tip voor leerkrachten: lees het boek voor, luister met z’n allen naar de aflevering en praat met je klas nog even door. Link naar de afleveringen op Spotify:

12-18 jaar

Een handige site voor leerlingen, docenten, ouders en mediathecarissen is lezenvoordelijst.nl. Hier vind je naast titellijsten ook informatie over niveaus, opdrachten, didactiek en nog veel meer. 

Op lezen.nl vind je alle informatie op het gebied van leesbevordering en de doorgaande leeslijn. Campagnes, onderzoeken, nieuws en nog veel meer.

Op de website lezeninhetvmbo.nl wordt praktische aan-de-slag-informatie aangeboden gekoppeld aan recent lees- en taalonderzoek gericht op het vmbo.